Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanulmányok, elemzések

Cikkek

TANKÖNYVI ESET(EK)

2021.04.07

Jogosan tehető fel a kérdés: pedagógiailag helyes/ész-szerű döntésnek bizonyult-e, hogy az oktatási kormányzat – a feszítő időkeretek ellenére – mindenáron erőltette a NAT 2020 (-as tankönyvek) szeptemberi bevezetését?

     • A kérdést megválaszolandó a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban TANOSZ) közérdekű adatigényléssel fordult az Oktatási Hivatalhoz (továbbiakban OH). A NAT 2020-as állami tankönyvek jóváhagyási folyamataira vonatkozó mintegy 900 oldalnyi dokumentumot a törvényes határidőn belül megkaptuk. (Lásd az 1-2. sz. mellékletet!) Azok elsődleges feldolgozása megtörtént, amelynek legfontosabb mutatóit 2020-as közgyűlésünkön bemutattuk és megvitattuk. Tankönyvi esetleírásaink I. fejezetében elsősorban az OH-tól származó dokumentumokra hivatkozunk.

     • Mivel az állami tankönyvek második (ún. kolofon) oldala példás részletességgel dokumentált, így a nyilvánosság számára az adott tankönyv fejlesztésében, jóváhagyásában, előállításában részt vevő valamennyi szereplő és háttéradat megismerhető. (Lásd a 4.sz. mellékletet!)

     • A TANOSZ – 2015 óta – folyamatosan kikérte és korrekten megkapta a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től (továbbiakban KELLÓ) a részletes rendelési adatokat, beleértve az állami fejlesztésű, illetve állami kiadású tankönyvekét is. Tankönyvi eseteink II. fejezetét főként a KELLÓ adatokból származó tényekkel illusztráljuk.

Az írás a TANOSZ Műhelyében készült 2021 márciusában

Témagondozó: Romankovics András

TANKÖNYVI ESET_0408.pdf

 

A tankönyvellátás helyzete és alakulása az utóbbi években

2020.12.02

Ebben az évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül a tankönyvellátás a kormányzati intézkedések következtében. A szektor tulajdonviszonyait tekintve az adminisztratív eszközökkel történő erőteljes beavatkozás hatására számos magyar magántulajdonú tankönyves vállalkozás tankönyvei szorultak ki a hivatalos tankönyvjegyzékről, miközben az állami kiadók a kormányzati hátszéllel megerősödtek, a koncentrálódás jeleit mutatják, a rendeletmódosítás az egyházi kiadókat is előnyösebb helyzetbe hozta, kiadványaik jegyzékre kerülése zavartalan, helyzetük lassan, de biztosan erősödik, egyedül az idegen nyelvek oktatására szakosodott nagy külföldi kiadók jelentősége nem mutat lényeges változásokat.

 

Így változnak a tankönyvárak

2020.08.10

Köznevelési Tankönyvjegyzék 2020/2021. tanév - elemzés (infografika)

2020.05.27

Alternatív tankönyvjegyzék és tankönyvhelyzet

2020.04.05

Elkezdődött a tankönyvrendelés, megjelent a tankönyvjegyzék.  A zömében állami kiadású tankönyvek között még nincsenek a NAT2020-hoz igazodók – azokat látatlanban kell megrendelni. A magánkiadóktól rendelhető könyveket és az azokat forgalmazó boltokat a TANOSZ alternatív tankönyvjegyzéke tartalmazza.

 

Valóban csak kihagyni kell? Az alsós állami olvasókönyvekből hiányzik az előírtak 85 %-a

2020.03.12

A Magyar Nemzet március 6-ai számában Maruzsa Zoltánnak, az oktatás irányítás ténylegesen első számú vezetőjének sikerült a tankönyvekkel kapcsolatban   több olyan állítást tennie, mely köszönő viszonyban sincs a valós helyzettel, legalábbis ami az alsó tagozatos magyar irodalom tantárgycsoportot érinti. (Ez a legjelentősebb súlyú tantárgycsoport: 7-7 óra/hét első-másodikban és 5-5 óra/hét harmadik-negyedikben.)

Állítása szerint a tankönyvek átalakítás nem akkora probléma, hiszen a tananyag csökkent, így csak kihagyásokra van szükség. Elsőben egyébként sem jellemző a tankönyvek használata.

A TANOSZ műhelyében megvizsgálták, mennyire fedik le az 1-4. évfolyamon jelenleg ismert tankönyvcsaládok a 2020-as  kerettantervekben  szereplő kötelező és ajánlott szemelvények listáját.

 

TANOSZ – elemzés: A tankönyvellátás alakulása az elmúlt 8 évben

2019.10.29

A 2012-ben bevezetett Nemzeti alaptanterv (Nat) és a 2013-ban kiadott kerettantervek határozták meg utoljára (és a korábbi évek gyakorlatához igazodva) a tankönyvkiadók számára a tankönyvfejlesztéssel, kiadással és hivatali engedélyeztetéssel összefüggő feladatokat. Ugyan azóta sem jelent meg az új Nat és a kapcsolódó kerettantervek, tehát az akkor engedélyezett tankönyvek a mai napig használhatóak lennének, a 2013-ban elfogadott törvénymódosítás, és az ezt követő jogszabályi  változások erre (néhány kivételt leszámítva) évek óta nem adnak lehetőséget a magánkiadók számára.

 

VIZSGÁLAT A KÖZNEVELÉSBEN FOLYÓ IDEGENNYELV - OKTATÁS KERETEIRŐL ÉS HATÉKONYSÁGÁRÓL

2018.10.02

Mostanában talán kevesen kérdőjelezik meg azt a kijelentést, hogy a köznevelésben folyó nyelvoktatás hatékonysága Magyarországon fejlesztésre szorul. A különböző nemzetközi felmérések sokszor kedvezőtlen képet mutatnak lakosságunk nyelvtudásáról és a yelvtanulási lehetőségekről, hazai felmérésekből pedig kevés áll rendelkezésre. Ebből a szempontból legfeljebb az érettségi eredményekre, a nyelvvizsga adatokra vagy a 2015-ben bevezetett angol és német nyelvi idegen nyelvi mérésre, és a 2014-ben elindított, csak a két tanítási nyelvű iskolákban lebonyolított célnyelvi mérések számaira támaszkodhatunk, amelyek eredményeiről azonban általánosítva elmondható, hogy a köznevelésben tanuló korosztály nyelvtudásáról pozitívabb képet mutatnak.

 

A tankönyvárak változása

2018.08.25

fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka egyenlő 100 

https://profitline.hu/A-tankonyvarak-valtozasa---egy-abran-382422?abra=1

 

ESETTANULMÁNY A TANKÖNYVPIAC ÁTALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

2018.07.03

Összefoglaló: A tanulmány bemutatja a magyarországi tankönyvpiac kialakulását, szereplõit és a piac napjainkig tartó fejlõdését. A tankönyvpiac számos, a hagyományos termékpiacoktól eltérõ jellemzõvel bír, amely alapvetõen a tankönyv speciális jellegével magyarázható. Az állam közvetett módon kijelöl és kötelez a tankönyv fogyasztására, miközben azt is meghatározza, milyen feltételeknek kell megfelelnie a piacra kerülõ tankönyveknek. Az, aki a piaci kínálatból a terméket (a tankönyvet) kiválasztja (pedagógus) nem azonos a fogyasztóval (tanuló), illetve azzal, aki a termékért fizet (szülõ, állam). Mindezek ellenére a tankönyvpiac egy szabályos piac, ahol az eladók (kiadók) különbözõ üzleti stratégiákat követve versenyeznek egymással. A tanulmány rávilágít arra a sajátos helyzetre amely a piaci mechanizmusok és az oktatáspolitikai célokat közvetíteni igyekvõ állami szabályozás együttes eredményeként áll elõ a tankönyvpiacon. Keywords: textbook, textbook market, market development, government control, market strategy Kulcsszavak: tankönyv, tankönyvpiac, piacfejlõdés, állami szabályozás, üzleti stratégia * A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után címû, OTKA kutatás.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Következő »