Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanulmányok, elemzések

Cikkek

Káosz vagy az elhíresült precizitás a német tankönyvi akkreditációban?

2017.11.13

A Német Szövetségi Köztársaságban nincs egységes tantervi szabályozás, az egyes tartományok saját tanterveket hoznak létre, és önállóan döntenek az oktatási eszközeikről, azok létrehozásáról, elfogadásáról.

Németországban a többféle tanterv következtében számos kiadó működik, és rendkívül sok tankönyv van a piacon. A 16 tartományban a különböző szakokra és évfolyamokra összesen 40 000 különféle iskolai könyvet árulnak. A könyvpiac 90%-át azonban három tankönyvkiadó (Ernst Klett, Cornelsen, Westermann) uralja és osztja fel maga között, a maradék 10%-on pedig mintegy 70 független kiadó osztozik.

 

A TANKÖNYVKIADÁS KÉRDÉSKÖRE FRANCIAORSZÁGBAN

2017.11.13

Franciaországban a közoktatásban érvényes tanterv erősen központosított és kötelező érvényű. Az oktatásügyi intézmények egyik funkciója a tantervi program szigorú végrehajtása. A kiadókat is köti a tantárgyi program, azonban a tankönyvi megvalósításban szabadon értelmezik az oktatási programokat. A tankönyv, illetve az oktatási segédanyagok kiválasztása egyedül a tanárok joga és feladata, mintegy a pedagógiai szabadságuk szimbólumként.

Az Oktatásügyi Minisztérium (Ministère de l’Éducation Nationale) rendszeres kapcsolatot tart fenn a tankönyvkiadókat tömörítő szakszervezettel, értesíti a kiadókat a kötelező programok (tantervek) időnkénti változásáról, amelyet kötelezően meg kell jelentetnie az életbe lépése előtt legalább 12 hónappal, hogy a kiadóknak elegendő idejük legyen a módosítások gyakorlati megvalósításához.

Nemzetközi összehasonlításban a francia tankönyvek technikai kvalitása nagyon magas, ötletes szerkezeti makettek, gazdag illusztrációs tartalom jellemzi őket. A kínálat gazdagsága a különböző oktatási szinteken eltérő. Például az általános iskola harmadik osztálya számára francia nyelv és irodalomból mintegy 70-100 különböző tankönyv van forgalomban, bár csak mintegy 50 félét használnak e választékból. A kiadók által kínált tankönyvek száma természetesen egyenes arányban áll a megcélzott populáció nagyságával. Így a collège-ben például a különböző tantárgyakhoz átlagban 8-10 tankönyvből választhatnak az oktatók, a gimnáziumban ez a szám egy kicsit alacsonyabb, tantárgyanként átlagban 4-6 tankönyv közül lehet választani. A nyelvkönyvek terén, az angolt kivéve, a helyzet már korántsem ilyen rózsás.

 

TANKÖNYVPOLITIKÁK AZ ANGOLSZÁSZ ORSZÁGOKBAN

2017.11.13

Az Egyesült Államokban magánvállalatok állítják elő a tankönyveket, melyek piacát körülbelül tíz fő cég uralja.

Kanadában a tankönyveket magánvállalatok állítják elő, a minisztériumok pedig számos esetben készítenek egyéb oktatási anyagokat. Albertában kivételes esetben egyes tanárok által fejlesztett oktatási anyagokat is engedélyezhetnek tartomány-szerte való használatra.  

Ausztráliában hasonló a helyzet: a tanítási anyagokat főleg a piacról szerzik be, melyeket kiegészíthetnek az állami fejlesztésű források.

Új-Zéland a kutatásban szereplő egyetlen ország, ahol az állam nagymértékben részt vesz az oktatási anyagok létrehozásában. Ez a Learning Media elnevezésű állami vállalaton keresztül történik, amely számos szolgáltatást nyújt az anyagok kifejlesztésétől a tesztelésen keresztül az értékelésig. A Learning Media készíti az új-zélandi oktatás minisztérium tantervhez kapcsolódó tanulási anyagainak nagy részét. A kiadási határidőket a tantervmódosítások elkészítéséhez igazítják. Ezen felül a privát szektorban is készülnek könyvek és oktatási anyagok.

Az Egyesült Királyságban, beleértve, Skóciát is, a tankönyvgyártás teljes egészében piaci mechanizmusok mentén működik. Állami szereplők semmilyen módon nem szabályozzák a tankönyvkiadás menetét. A tankönyveket kereskedelmi kiadók állítják elő egymással versengve a piacon annak érdekében, hogy minél több pedagógushoz eljutathassák tankönyveiket, akik módszertani szabadságuknál fogva bármilyen tankönyvet választhatnak.

 

Meglepő adatok a 2015-2017 közötti tankönyvforgalmi helyzetről?

2017.09.07

A tankönyvhelyzet jelenlegi állapotának bemutatására néhány tankönyvforgalmi adatot teszünk közzé, mely a TANOSZ közelmúltban kapott közérdekű adatkikéréséből származik.

 

KELLO tankönyvforgalom 2017.

2017.08.28

A KELLO-tól kikért (2017.06.30-án lezárt) tankönyvforgalmi adatok.

 

Szülői kérdőív a tankönyvválasztásról

2017.08.28

A Szülői Hang 2017 márciusában kérdőíven tudakolta meg a szülők véleményét a tankönyvek választásáról. A válaszadás online formában anonim volt, és nem volt kötelező mindegyik kérdésre válaszolni. A kérdőív 12 állítást tartalmazott, és a válaszra 3 alternatíva szerepelt:

Egyetértek • Nem értek egyet • Nem tudom eldönteni.

 

A tankönyvválasztásról készült szülői kérdőív eddigi eredménye

2017.04.13

2017-03-08 Szülői kérdőív a tankönyvválasztásról2017-03-13T13:50:33+00:00

Statisztika: összes [elmúlt 24 órában]
Válaszok: 504 [0]
Az értékelés itt található:

 

GLOVICZKI ZOLTÁN: Kockázatok

2017.03.30

A tankönyvfejlesztés piaci alapra történő visszahelyezése és a piaci elemek bevonása bármiféle fejlesztésbe, így a pedagógus-továbbképzésekbe, aligha vitatható igény. A nem állami tankönyvpiac azonban köztudottan súlyos anomáliákkal működött, a nem állami szervezésű pedagógus-továbbképzés pedig egyáltalán nem volt szakmailag elfogadható, áttekinthető és hitelesen működő rendszer. Visszarendezés helyett itt is új megoldás szükséges.

 

Ferge Zsuzsa: Széchenyi István egyesülései és a mai civil társadalom

2017.01.23

Mély történelmi-strukturális okai vannak annak, hogy Magyarországon miért maradt le oly sokkal a nyugati mintától a „civil társadalom” fejlődése.

A rendszerváltáskor – és mind a mai napig – nagy szükség lett volna/lenne olyan független civil társadalomra, amely mind a piaccal, mind az állammal szemben védi az állampolgárok és közösségeik érdekeit, szolgálja a demokrácia közügyeit. Az új fejlemények miatt a „klasszikus” feladatok mellé lépnének a fenntartható fejlődés és a globalizáció új kihívásai, amelyekhez a civilségnek valahogy alkalmazkodnia kellene – de ez már egy hosszabb történet.

 

A TANTERV SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A TARTALMI SZABÁLYOZÁSBAN - NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ALAPJÁN

2016.11.15

tankönyvek szerepe néhány országban (például Törökországban vagy Franciaországban) meghatározza a közoktatás tartalmi elemeit (így a helyi tantervekre egységesítő hatással van), az elsősorban kompetenciaalapú, nagy tanári szabadságot feltételező és elváró tantervek esetén azonban a tankönyvek más szabályozókhoz és információforrásokhoz képest háttérbe szorulnak (a már említett országokon kívül például Dániában vagy Skóciában).

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Következő »