Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Állásfoglalások, közlemények

Cikkek

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről...

2016.08.05

A TANOSZ megjegyzései a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII 21.) EMMI rendelet módosítására tett 42463/2016 számú előterjesztésről

 

Vegyük igénybe a jog lehetőségeit!

2016.06.29

A Társaság a szabadságjogokért (TASZ) és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT) segít  az alapjogokat sértő oktatási intézkedések elleni fellépésben.

A cél elsősorban az, hogy alapjogokat sértő oktatási intézkedésekkel kapcsolatban az érintett egyének vagy intézmények indítsanak precedens értékű pert, amelyben a TASZ ügyvédei ingyen képviselik őket. Emellett az EKINT jogi állásfoglalással is tud segíteni egyéb perekben, jogvitákban.

 

A CKP KÖVETELÉSEINEK JELENLEGI HELYZETE

2016.06.22

A szabad tankönyvválasztást akadályozó, a tankönyvpiacot ellehetetlenítő szabályozást nem változtatták meg. Idén ugyan a KLIK engedélyezte az állami iskoláknak, hogy az 1-2. évfolyamon új könyveket vásároljanak, de a költségvetést nem módosították ennek megfelelően, így az egyházi és alapítványi iskolákban továbbra is kölcsön-tankönyvet kellett használni. A 2017-es költségvetés tervezetében szereplő költségkeret a kölcsöntankönyvek használatát feltételezi.

Az egymásnak ellentmondó jogszabályokat nem módosították, így a tankerületek egy része visszautasított olyan tankönyv-rendeléseket, amelyeket más tankerületekben engedélyeztek.

 

A NAT és a kerattantervek átalakításáról, a tartalmi szabályozásról

2016.06.16

Az elmúlt hetekben a kormány megindította a Nemzeti alaptanterv (NAT) és a miniszter által kiadott kerettantervek átalakításának munkálatait. E dokumentumok a közoktatás tartalmi szabályozásának legfőbb meghatározó elemei, megváltoztatásuk mindig felveti az egész tartalmi szabályozás megfelelő voltának kérdését. A köznevelési törvény a miniszter kötelességévé teszi, hogy rendszeresen, de legalább ötévenként értékelje – az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) részvételével – a NAT bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, és szükség esetén kezdeményezze a kormánynál a változtatásokat (Nkt 77. § (2) bekezdés). A NAT átalakításának munkálatai úgy kezdődtek el, hogy a miniszter nem jelentetett meg róla értékelést. Az OKNT nem tárgyalt e témában előterjesztést. A Köznevelési Kerekasztal egy bizottsága kezdte el tárgyalni az átalakítást. Ilyen körülmények között a Civil Közoktatási Platform nem lát garanciát arra, hogy a közoktatás tartalmi szabályozásának kérdései szakmai szempontból kellő alapossággal, a pedagógusok, a szülők és a tanulók érdemi beleszólásának biztosításával vetődjenek fel.

 

Egy KLIK utasítás nem írhatja felül a törvényt!

2016.04.29

A KLIK utasítására a tankerületek felülbírálják az iskola szakmai szempontok alapján, a tankönyvjegyzéken szereplő könyvekből összeállított   tankönyvrendelését, amelyet előzőleg már a szülők is aláírtak.

Kedden az iskolák levelet kaptak, amelyben utasítják őket arra, hogy ne rendeljenek a korábbi kerettanterv alapján engedélyezett könyveket. Ezzel szemben a KLIK szerdai sajtónyilatkozata szerint a tankönyvjegyzékben szereplő minden tankönyv megrendelhető.

A Köznevelési törvény 63. paragrafusa szerint A pedagógust megilleti az a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket.

Egy KLIK utasítás nem írhatja felül a törvényt!

Ráadásul a megkötés szakmailag is abszurd: a régi könyvek nagy részéből is lehet az új kerettanterv szerint tanítani, a kiadók ehhez sokszor kiegészítő füzeteket, módszertant is biztosítanak. A sajátos nevelésű igényű tanulók részére általában nem is készült új tanterv szerinti tankönyv – a régieket mégsem engedték számukra megrendelni!

Felhívjuk az iskolákat, hogy ne fogadják el a KLIK diktátumát, ne módosítsák jogszerű rendelésüket!

A KLIK vonja vissza a pedagógusok jogait korlátozó, a minőségi oktatást megnehezítő  utasítását!

Rendezzék a tankönyvrendelés körüli káoszt!

Ennek érdekében hosszabbítsák meg a rendelési időszakot!

2016.04.28.

CKP Azonnali intézkedésekért felelős munkacsoportja

 

KLIK SAJTÓKÖZLEMÉNY – TANOSZ CÁFOLATOKKAL

2016.04.28

A mai napon megjelent sajtóközlemény szinte minden mondata tényszerűen cáfolható!

 

A tankönyvrendelés véglegesítése - KÉRDÉSEK ÉS JELZÉSEK

2016.04.26

A tankönyvrendelés terén teljes a káosz.

A rendelési időszak végén még rengeteg kérdésre nem tudható a válasz.

Híreket kapunk arról, hogy a tankerületek visszadobják, módosíttatják az iskolák jogszerű megrendeléseit.

 

Milyen törvényes lehetőségei vannak az iskoláknak a tankönyvválasztásra 2016 áprilisában?

2016.04.07

Igazgatóknak, tankönyvfelelősöknek, és valamennyi pedagógusnak!

 

A TANOSZ 1. levelét ugyanerről a témáról február végén küldte e-mailen az iskolákba.

Ez a tájékoztató a választáshoz és a megrendeléshez kínál érveket a jogszabályi tényállásról, az ezekből adódó jogokról és lehetőségekről.

 

Tankönyvrendelés előkészítése pedagógusoknak 2016/2017

2016.04.05

A Tanítanék Mozgalom közleménye

2016.02.26

A Tanítanék Mozgalom közleménye

 

Megmosolyogtató, hogy a néhány – többségében nem szakmai – szervezetet tömörítő, így Illegitim Köznevelési Kerekasztal (a továbbiakban IKK) mellől az oktatáspolitika azt üzeni, hogy csakis ők képesek és hivatottak az oktatás valódi problémáira választ találni. Csak egy dolgot nem vesznek észre: háttal ülnek a magyar társadalomnak!

Hamis az a kormányzati propaganda, mely azt sugallja, hogy az IKK nyílt. Bár a munkacsoportok tevékenységébe megpróbálnak bevonni többeket – kiknek jó része köszöni, de nem kér ebből –, de a végszavazás eredményét a közoktatásban teljesen járatlan többség véleménye fogja eldönteni. És máris folyik a „szalámizás”: olyan ígéretek, melyek határideje valahol a messzi-messzi jövőben homályosul el, s e mellett nem is a lényeget fogják meg, hanem egy korábbi rossz rendszer restaurációját vetítik előre, vagy a mostani áldatlan állapotok korrekciójával próbálkoznak.

Pedig ÚJ OKTATÁSI RENDSZER KELL, MELY ÉLMÉNYALAPÚ, ÉS KÖZÉPPONTJÁBAN A GYEREK ÁLL!

A Tanítanék Mozgalom több mint 900 szervezet és 34.000 magánszemély képviseletében már lerázta magáról az IKK terhét:

„NINCS HATALMUK FELETTÜNK!”

Ha tetszik, ha nem, nincs más út, mint a XXI. századi oktatásé, amely nagykorúságáig jelent védőhálót minden tanulónak. Nem az IKK, hanem a Civil Közoktatási Platform (a továbbiakban CKP) mondja meg, milyen lesz a magyar oktatás. Miért? Mert a hiteles szakértők, hiteles szervezetek és szakszervezetek munkáját a Tanítanék Mozgalom lendülete, friss szellemi kapacitása és lelkesedése támogatja. Ettől legitim, ettől erős a CKP.

És annál erősebb a mozgalom és vele a CKP is minél több intézmény, szervezet és magánszemély áll mögötte!

CSATLAKOZZATOK TI IS!

Emlékeztetőül a korszerű magyar oktatáshoz vezető út első lépései:

  1. Követeljük, hogy a kormány mondja ki, a 2011-ben elfogadott köznevelési törvényt átmenetinek tekinti, és haladéktalanul kezdje meg az érdemi egyeztetéseket a közoktatás valódi szereplőivel egy új közoktatási törvény elkészítéséhez!

  2. Követeljük, hogy az új közoktatási törvénnyel kapcsolatos egyeztetések annak szakmai alapjaitól kezdődjenek! Az elmúlt öt évben kiderült, hogy az eddigi irány sem jó, és a toldozgatás-foltozgatás sem vezetett sehova.

  3. Követeljük, hogy az oktatásra fordított költségek érjék el a mindenkori GDP 6%-át és az átlátható, kiszámítható és stabil normatív oktatásfinanszírozást!

  4. Követeljük, hogy az intézmények napi működését lehetetlenné tevő, a tanulók és a pedagógusok számára elviselhetetlen helyzetet okozó közismert problémákat a jogszabályok és az utasítások azonnali módosításával haladéktalanul kezeljék!

Budapest, 2016. február 25.

 

A Tanítanék Mozgalom képviseletében:

Törley Katalin, Pilz Olivér, Pukli István