Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az archívum

Cikkek találhatók

Tankönyvkészítési folyamatok az Oktatási Hivatalban

2021.04.01

2019 decembere óta az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik a hatályos Nemzeti alap­tantervnek (NAT), valamint az ahhoz illeszkedő kerettanterveknek megfelelő tankönyvek fejlesztési és kiadási folyamatainak koordinációja. A 2020 tavaszán elkészült, a Nemzeti alaptanterv alapján megújult taneszközökről Sipos Imrével, az Oktatási Hivatal (OH) tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettesével beszélgettünk.

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/tankonyvkeszitesi-folyamatok-az-oktatasi-hivatalban

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt

2021.04.06

Oktatás (közoktatás) – Varga Júlia, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársa, tudományos tanácsadó

"Nagyon rosszra értékelem a kormány elmúlt 11 éves oktatáspolitikáját. Azt kell megnézni, mi jön ki az oktatási rendszerből, mit tudnak és hogyan teljesítenek a gyerekek, aztán azt, hogy az intézkedések hatására jobb hely lett-e az iskola, jobban lehet-e tanulni, haladni, mint korábban. A legtöbb dologban inkább romlott, mint javult a helyzet: a nemzetközi kompetenciaméréseken a diákok teljesítménye romlik,

úgy nő a rosszul teljesítők aránya, hogy közben a nagyon jóké csökken."

Ennek több oka van, a legfontosabb, hogy ki dolgozik tanárként, és mennyire van ráhagyva, mit csinál. Az érdemi fizetésemelés ígéret maradt, közben az értelmiségi munka lehetőségét nagy mértékben korlátozták, ami sokakat eltántoríthat a pályától, ezzel minden cáfolat ellenére őrületesen nő a tanárhiány.

Súlyos lépés volt a középfokú (érettségit nem adó) szakképzés átalakítása, korlátolt felfogás, hogy általános készségeket nem kell tanítani, elég a szakma. Az onnan kijövők alig teljesítenek jobban, mint az általános iskolát végzettek, sőt esetenként ugyanaz a gyerek két év elteltével rosszabb eredményt hoznak a kompetenciamérésen, ez pedig az egész életükre hatással lesz. Ha gyerekként nem alakul ki bennük a tanulás képessége, az fiatal felnőtt korban már nem teremtődik meg. Ha így megy tovább, a lakosság 30 százaléka nem lesz képes megfelelni a munkaerőpiacon. „Nem hiszem, hogy ennyi szolgára szükség volna, és ez közmunkásból is soknak tűnik.”

Annak sokan örülhetnek, hogy egyházi iskolába tudják vinni a gyereküket – ahol nem kell „mindenféle” diákkal együtt tanulni –, de az ország szempontjából ez nagyon súlyos következményekkel jár.

Felsőoktatás – Polónyi István oktatáskutató

A kormány felsőoktatás-politikája a hallgatólétszámot közel 25%-kal csökkentette 10 év alatt. A felsőoktatás teljes részvételi aránya 65%-ról 50%-ra esett, miközben az EU átlaga 71% lett. A szféra társadalmi mobilizáló szerepe befagyott.

A 30–34 évesek diplomás aránya – amire az EU 2020-ra 40%-ot ajánlott –, nálunk mindössze 30,6%-ra nőtt, s ezzel az utolsók egyike vagyunk az unióban.

A rövid távú munkaerőpiaci szükségleteket előtérbe helyező politika a felsőoktatás képzési szerkezetét eltorzította.

Az intézmények autonómiájának elemeit felszámolták: a szakalapítástól, a létszám- és szervezetalakításon át a gazdasági autonómiáig. Az állami intézmények zömét NER-hű magánkuratóriumok kezére adták, politikailag megszállva, privatizálva a szférát.

Az évtizedes kormányzás tehát a fejlett világ tendenciáival szembefordulva, a felsőoktatást végzetesen szétzilálta, s ezzel az ország jövőjét megalapozó felnövekvő nemzedék emberi tőkéjében tragikus pusztítást okozott.

Teljesítmény: elégtelen

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Mintamókus: Megoldásfókuszú oktatási műsor szakértőkkel...

2021.04.06

Mintamókus

Megoldásfókuszú oktatási műsor szakértőkkel, civilekkel, iskolacsinálókkal és használókkal.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

TANKÖNYVI ESET(EK)

2021.04.07

Jogosan tehető fel a kérdés: pedagógiailag helyes/ész-szerű döntésnek bizonyult-e, hogy az oktatási kormányzat – a feszítő időkeretek ellenére – mindenáron erőltette a NAT 2020 (-as tankönyvek) szeptemberi bevezetését?

     • A kérdést megválaszolandó a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban TANOSZ) közérdekű adatigényléssel fordult az Oktatási Hivatalhoz (továbbiakban OH). A NAT 2020-as állami tankönyvek jóváhagyási folyamataira vonatkozó mintegy 900 oldalnyi dokumentumot a törvényes határidőn belül megkaptuk. (Lásd az 1-2. sz. mellékletet!) Azok elsődleges feldolgozása megtörtént, amelynek legfontosabb mutatóit 2020-as közgyűlésünkön bemutattuk és megvitattuk. Tankönyvi esetleírásaink I. fejezetében elsősorban az OH-tól származó dokumentumokra hivatkozunk.

     • Mivel az állami tankönyvek második (ún. kolofon) oldala példás részletességgel dokumentált, így a nyilvánosság számára az adott tankönyv fejlesztésében, jóváhagyásában, előállításában részt vevő valamennyi szereplő és háttéradat megismerhető. (Lásd a 4.sz. mellékletet!)

     • A TANOSZ – 2015 óta – folyamatosan kikérte és korrekten megkapta a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től (továbbiakban KELLÓ) a részletes rendelési adatokat, beleértve az állami fejlesztésű, illetve állami kiadású tankönyvekét is. Tankönyvi eseteink II. fejezetét főként a KELLÓ adatokból származó tényekkel illusztráljuk.

Az írás a TANOSZ Műhelyében készült 2021 márciusában

Témagondozó: Romankovics András

TANKÖNYVI ESET_0408.pdf

 

Hibásan is jóváhagyták a tankönyveket

2021.04.09

A kapkodás már tavaly tavasszal nyilvánvalóvá vált, amikor az iskoláknak az első, ötödik és kilencedik évfolyamokra úgy kellett az áprilisi rendelési időszakban az új NAT előírásainak megfelelő állami tankönyveket választaniuk, hogy azok még el sem készültek.

https://nepszava.hu/3115895_hibasan-is-jovahagytak-a-tankonyveket

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Bekerült Pataky Attila a tankönyvbe, a pár nap alatt lezavart bírálatok szerint minden oké

2021.04.09

Az államosított tankönyvpiacon az Oktatási Hivatal előbb elkészítette, majd saját maga elbíráltatta, végül elfogadta a tankönyveket. A felkért szakértőknek néhány nap alatt kellett részletes bírálatot írniuk sok száz oldalról: talán nem meglepő, hogy minden könyvet rendkívül pozitívnak találtak. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) szerint az összeférhetetlenség tankönyvi esetéről van szó.

https://telex.hu/belfold/2021/04/09/tankonyv-akkreditacio-tanosz-oktatasi-hivatal

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Néhány nap alatt engedélyeztek egyes NAT-kompatibilis tankönyveket

2021.04.09

Rövid idő alatt, néhány esetben napokon belül véleményezték a felkért szakértők az új Nemzeti Alaptantervnek (NAT) megfelelően átdolgozott iskolai tankönyveket – derül ki a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) adatigényléséből. Az egyesület 900 oldalnyi dokumentumot igényelt és dolgozott fel.

https://hang.hu/belfold/2021/04/09/nehany-nap-alatt-engedelyeztek-egyes-nat-kompatibilis-tankonyveket/

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta

2021.04.09

Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.

https://hvg.hu/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta?s=hk

https://www.tanosz.info/cikkek/tanulmanyok--elemzesek/tankonyvi-eset-ek-.html

 

Romankovics András a Klubrádióban

2021.04.13

A beszélgetés az Esti gyors c. műsor 31. percében kezdődik:

https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2021-aprilis-12-hetfo-1815-16766

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

2021 új abszurdja: az egyházi történelemtankönyv jobb és tudományosabb lett az államinál

2021.04.19

Se „hun lobbi”, se „agymosás” – az összes elfogult várakozásra rácáfolnak a most megjelent katolikus szemléletű gimnáziumi tankönyvek, melyeket a világi iskolák is választhatnak szeptembertől. Elemzésünkből kiderül, hogy kompatibilitási zavarok ettől még lehetnek: a finnugor nyelvrokonság körüli vitákról, a honfoglalást kiváltó eseményekről és Szent István koronázási helyszínéről is mást mond az állami tankönyv, mint az egyházi.

https://www.valaszonline.hu/2021/04/19/katolikus-tankonyv-tortenelem-nat-oktatasi-hivatal-elemzes/

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

A TANOSZ állásfoglalása a 2021. évi tankönyvrendelés néhány körülményéről

2021.04.19

1. A NAT bevezetés kezdő évfolyamainak (1-2. évf. • 5-6. évf. • 9-10. évf.) tankönyveiről

     • A NAT 2020-hoz készült tankönyvek esetében a tavalyi rendeléshez képest jobb a helyzet, hiszen
az új tankönyvek megtekinthetők a
www.tankonyvkatalogus.hu oldalon. (Tavaly áprilisban az új tankönyvek még nem voltak készen.)

     • Ha a hivatalos tankönyvjegyzékről választ az iskolájuk tankönyvet, annak jogossága akkor sem vonható kétségbe, ha nem a NAT 2020-hoz készült. (Példa: A Játékház című 1. osztályos tankönyvcsaládból a most folyó tanévre a tanulólétszám 30%-át elérő darabszámot rendeltek, miközben ezeket nem igazították az új kerettantervhez…)

2. Tankönyvrendelés azokon az évfolyamokon, melyeket nem érintenek az új kerettantervek

(3-4. évf. • 7-8. évf. • 11-12. évf.)

     Ezeken az évfolyamokon az eddig használt 2012-es EMMI kerettantervek vannak érvényben.
A közismereti alaptárgyak (a matematikától a történelemig) körében szinte csak állami tankönyvek rendelhetők, mert a magánkiadók tankönyveinek engedélyét az Oktatási Hivatal nem engedte meghosszabbítani. Ezen tankönyvek az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértők szerint akkor megfeleltek a jelenleg is érvényes (azaz 2012-es) EMMI kerettantervnek, és  így a tanításban történő alkalmazhatóságukat – mivel sem a kerettantervek, sem a tankönyvek nem változtak – nem veszítették el. Ennélfogva ezek a magánkiadós tankönyvek tartalmilag most is érvényesek, használatuk pedagógiailag akkor is indokolt, ha az utólag hozott intézkedések miatt nem vették fel az idei tankönyvjegyzékre.

     Másképpen: a tanítót-tanárt megilleti az a módszertani szabadság, hogy tanítási óráin olyan feladatokat, szemléltető anyagokat is használjon, amelyek nincsenek rajta a hivatalos tankönyvjegyzéken, s ezért semmilyen elmarasztalás nem érheti őket…

     Mivel a jövő tanévre is több bizonytalansági tényezővel számolhatunk, érdemes bekalkulálni, hogy
az alaprendelés módosítási időszakában (május 15-e és június 30-a között) címenként ±
15%-kal lehet módosítani az áprilisban leadott alaprendelést.

3. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók részére – a szakmai munkaközösség és a szülők egyetértésével – a tankönyvjegyzékben nem szereplő munkafüzetek, taneszközök és digitális ismerethordozók is költségvetési támogatást, azaz térítésmentességet kaphatnak. Részletesebben lásd
a köznevelési törvény 93.F § (2) és 96.§ (6) bekezdését.

     Az a tapasztalatunk, hogy a tankerületek többsége az elmúlt években a TANOSZ alternatív tankönyvjegyzékén szereplő kiadványok megrendelését is jóváhagyta. (Az alternatív tankönyvjegyzék
a TANOSZ honlapjának nyitó oldalán megtalálható:
www.tanosz.info)

 

Budapest, 2021. április 19.

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) nevében

Kereszty Péter, elnök                                                                                   Romankovics András, alelnök

20/661-1717                           e-mail: tanosz@tanosz.info                           70/337-9399

 

Visszavonja a kormány a civiltörvényt

2021.04.21

Még tavaly nyáron mondta ki az EU Bírósága, hogy a 2017-es magyar civiltörvény nem egyeztethető össze az uniós joggal.

https://hvg.hu/itthon/20210421_civiltorveny_visszavonas

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Több autonómiát kértek, mindent elvesztettek a modellváltó egyetemek

2021.04.28

Ennek eredményeként azok az egyetemek, amelyek évek óta akarták és várták a modellváltást, valami egészen mást kaptak a folyamat végén, mint amiről évekig tárgyaltak a kormánnyal. Idővel talán így is megoldódnak a problémáik, amik miatt várták a reformot, de olyan áron, amelyet nem biztos, hogy szerettek volna kifizetni cserébe.

https://tldr.444.hu/2021/04/28/tobb-autonomiat-kertek-mindent-elvesztettek-a-modellvalto-egyetemek

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: HÍREK

Válasszuk a legjobb tankönyvet! Szülői aktivista program

2021.04.30

Készüljünk a járvány utáni újjáépítésre: rendeljük meg magunk az elérhető legjobb tankönyveket!

A járványhelyzetben eltelt utolsó két tanév óriási próba elé állította az oktatás résztvevőit. A digitális munkarendben még a legkreatívabb tanárok irányítása alatt tanuló legmotiváltabb gyerekek is hátrányt szenvedtek a tantermi oktatáshoz képest, az átlagos, vagy az az alatti körülmények között tanuló gyerekek lemaradása pedig egészen súlyos is lehet. Ez a helyzet ismét jól rámutatott, hogy milyen óriási, szinte jóvátehetetlen hiba volt a piaci verseny megszüntetése a taneszközök területén. Az állam szinte teljesen magára hagyta az oktatás résztvevőit, sem eszközökkel, sem módszerekkel, sem útmutatással nem segítette az online térben folyó heroikus küzdelmet. Szabad verseny hiányában alig maradtak versengő kiadók, eszközfejlesztők, akik megpróbálták betölteni ezt az űrt. Ráadásul az állami tiltás a pedagógusokat is megfélemlítette, sokan akkor sem merték igénybe venni a még mindig létező korszerű és sokszínű kínálatot, ha azt ingyen vagy nagyon olcsón elérhették volna.

https://szuloihang.hu/tk2021/

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók