Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanulmányok, elemzések

Cikkek

TANOSZ által - 2017-11-07-én - kért közérdekű adatok a 2017/18-as tanév tankönyvforgalmáról

2017.11.28

Forrás: KELLO tankönyvrendelési felület 2017-10-01 zárás utáni adatok

 

Az iskola előtti nevelés és az alapfokú oktatás az Európai Unióban

2017.11.23

A tankönyvek kiválasztása

Az oktatási programok általában a pedagógusokra bízzák annak eldöntését, hogy használnak-e tankönyvet vagy sem (kivéve Görögországot), illetve azt, hogy melyik tankönyvet választják. Néhány országban a hivatalos hatóságok ugyanakkor szigorúan felügyelik a tankönyvkiadást, vagy úgy, hogy egy magánkiadónak adnak engedélyt a kiadásra, vagy úgy, hogy ezt ők maguk végzik el. Finnországban és Svédországban a tankönyveket kereskedelmi vállalatok adják ki. Norvégiában minden tankönyvet ellenőriznie kell a Nemzeti Oktatási Kutatások Központjának. Ez az előírás nem vonatkozik a kiegészítő jellegű anyagokra.

 

A svéd oktatási rendszer decentralizációja

2017.11.14

A svéd iskolarendszerben lezajlott decentralizálás nem volt egyedülálló, párhuzamai megtalálhatók más országok oktatási rendszereiben csakúgy, mint a svéd államigazgatás egyéb területein. A decentralizáció tehát politikai törekvés lett, egyszersmind fontos eszköze bizonyos egyéb célok elérésének, mint például:

  • nagyobb mozgástér biztosítása a helyi igények és szükségletek kielégítésére való tekintettel
  • az állampolgári befolyás növelése és a lakosság, valamint a hatóságok közti kapcsolat javítása
  • hatékonyabb kormányzás a döntési mechanizmusok és útvonalak lerövidítésével

A 70-es évek végén egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a kritika az általános iskolai képzéssel szemben, mely szerint az nem biztosítja az alapvető készségek elsajátításának lehetőségét minden gyerek számára. Az 1980-ban az általános iskolákban bevezetett új tanterv már magában foglalta azokat a legfontosabb alapelveket, amelyeket az 1970-es vizsgálat jelentésében előterjesztett. A legfontosabb változás a tantervi célok eléréséhez megválasztható eszközök és módszerek elvi liberalizálása lett. A hasonló szellemben megreformált tanterv a gimnáziumok számára csak a 80-as évek végén készült el, és a decentralizálás útján nem is jutott olyan messzire – tekintettel a szakosodási lehetőségek gazdag variációira és a gimnáziumi képzés munkaerőpiaccal való kapcsolatára.

 

Mitől jobbak a finn diákok?

2017.11.13

A tanítás a tanterveken alapul, van egy országos alaptanterv, az egyes körzeteknek is van tantervük, és magának az iskoláknak is, a tanár azonban teljes szabadságot kap, olyan módszerrel és eszközökkel tanít, amelyeket megfelelőnek tart a gyerekek számára. A tankönyvválasztásban is teljes szabadság van, sőt van olyan tanár, aki tankönyvet sem használ, hanem a legújabb digitális eszközökkel tanít. Az internet és az e-könyvek használata más digitális technológiákkal is egyre inkább terjedőben van a finn oktatásban. Finnországban nem ellenőrzi az állam a tankönyveket, a szabad piacon a megfelelő színvonal biztosítása a kiadók felelőssége. A finneknél nincs tanfelügyelői rendszer, de a tanárok munkáját mérik, ellenőrzik, s állandó továbbképzésekben részesülnek.

 

Káosz vagy az elhíresült precizitás a német tankönyvi akkreditációban?

2017.11.13

A Német Szövetségi Köztársaságban nincs egységes tantervi szabályozás, az egyes tartományok saját tanterveket hoznak létre, és önállóan döntenek az oktatási eszközeikről, azok létrehozásáról, elfogadásáról.

Németországban a többféle tanterv következtében számos kiadó működik, és rendkívül sok tankönyv van a piacon. A 16 tartományban a különböző szakokra és évfolyamokra összesen 40 000 különféle iskolai könyvet árulnak. A könyvpiac 90%-át azonban három tankönyvkiadó (Ernst Klett, Cornelsen, Westermann) uralja és osztja fel maga között, a maradék 10%-on pedig mintegy 70 független kiadó osztozik.

 

A TANKÖNYVKIADÁS KÉRDÉSKÖRE FRANCIAORSZÁGBAN

2017.11.13

Franciaországban a közoktatásban érvényes tanterv erősen központosított és kötelező érvényű. Az oktatásügyi intézmények egyik funkciója a tantervi program szigorú végrehajtása. A kiadókat is köti a tantárgyi program, azonban a tankönyvi megvalósításban szabadon értelmezik az oktatási programokat. A tankönyv, illetve az oktatási segédanyagok kiválasztása egyedül a tanárok joga és feladata, mintegy a pedagógiai szabadságuk szimbólumként.

Az Oktatásügyi Minisztérium (Ministère de l’Éducation Nationale) rendszeres kapcsolatot tart fenn a tankönyvkiadókat tömörítő szakszervezettel, értesíti a kiadókat a kötelező programok (tantervek) időnkénti változásáról, amelyet kötelezően meg kell jelentetnie az életbe lépése előtt legalább 12 hónappal, hogy a kiadóknak elegendő idejük legyen a módosítások gyakorlati megvalósításához.

Nemzetközi összehasonlításban a francia tankönyvek technikai kvalitása nagyon magas, ötletes szerkezeti makettek, gazdag illusztrációs tartalom jellemzi őket. A kínálat gazdagsága a különböző oktatási szinteken eltérő. Például az általános iskola harmadik osztálya számára francia nyelv és irodalomból mintegy 70-100 különböző tankönyv van forgalomban, bár csak mintegy 50 félét használnak e választékból. A kiadók által kínált tankönyvek száma természetesen egyenes arányban áll a megcélzott populáció nagyságával. Így a collège-ben például a különböző tantárgyakhoz átlagban 8-10 tankönyvből választhatnak az oktatók, a gimnáziumban ez a szám egy kicsit alacsonyabb, tantárgyanként átlagban 4-6 tankönyv közül lehet választani. A nyelvkönyvek terén, az angolt kivéve, a helyzet már korántsem ilyen rózsás.

 

TANKÖNYVPOLITIKÁK AZ ANGOLSZÁSZ ORSZÁGOKBAN

2017.11.13

Az Egyesült Államokban magánvállalatok állítják elő a tankönyveket, melyek piacát körülbelül tíz fő cég uralja.

Kanadában a tankönyveket magánvállalatok állítják elő, a minisztériumok pedig számos esetben készítenek egyéb oktatási anyagokat. Albertában kivételes esetben egyes tanárok által fejlesztett oktatási anyagokat is engedélyezhetnek tartomány-szerte való használatra.  

Ausztráliában hasonló a helyzet: a tanítási anyagokat főleg a piacról szerzik be, melyeket kiegészíthetnek az állami fejlesztésű források.

Új-Zéland a kutatásban szereplő egyetlen ország, ahol az állam nagymértékben részt vesz az oktatási anyagok létrehozásában. Ez a Learning Media elnevezésű állami vállalaton keresztül történik, amely számos szolgáltatást nyújt az anyagok kifejlesztésétől a tesztelésen keresztül az értékelésig. A Learning Media készíti az új-zélandi oktatás minisztérium tantervhez kapcsolódó tanulási anyagainak nagy részét. A kiadási határidőket a tantervmódosítások elkészítéséhez igazítják. Ezen felül a privát szektorban is készülnek könyvek és oktatási anyagok.

Az Egyesült Királyságban, beleértve, Skóciát is, a tankönyvgyártás teljes egészében piaci mechanizmusok mentén működik. Állami szereplők semmilyen módon nem szabályozzák a tankönyvkiadás menetét. A tankönyveket kereskedelmi kiadók állítják elő egymással versengve a piacon annak érdekében, hogy minél több pedagógushoz eljutathassák tankönyveiket, akik módszertani szabadságuknál fogva bármilyen tankönyvet választhatnak.

 

Meglepő adatok a 2015-2017 közötti tankönyvforgalmi helyzetről?

2017.09.07

A tankönyvhelyzet jelenlegi állapotának bemutatására néhány tankönyvforgalmi adatot teszünk közzé, mely a TANOSZ közelmúltban kapott közérdekű adatkikéréséből származik.

 

KELLO tankönyvforgalom 2017.

2017.08.28

A KELLO-tól kikért (2017.06.30-án lezárt) tankönyvforgalmi adatok.

 

Szülői kérdőív a tankönyvválasztásról

2017.08.28

A Szülői Hang 2017 márciusában kérdőíven tudakolta meg a szülők véleményét a tankönyvek választásáról. A válaszadás online formában anonim volt, és nem volt kötelező mindegyik kérdésre válaszolni. A kérdőív 12 állítást tartalmazott, és a válaszra 3 alternatíva szerepelt:

Egyetértek • Nem értek egyet • Nem tudom eldönteni.

 

1 | 2 | 3 | 4

Következő »